Izgradnja cjevovoda podsustava visoke zone "Žolekov breg"

MO Vinagora

U tijeku je izvođenje radova na vodoopskrbnom podsustavu-cjevovodi visoke zone Žolekov Breg koje je započelo u rujnu 2020 godine. Radovi na cjevovodima odvijaju se u svih sedam faza, a završetak radova predviđa se krajem kolovoza ove godine. Navedenim zahvatom pitkom vodom opskrbit će se 75 novih kućanstava na istoimenom području.

Dosadašnja vrijednost izvedenih radova je 2,4 milijuna kuna, a investicija je osigurana sredstvima iz mjere 7.2.1 ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda'' iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020, te sredstvima jedinica lokalne samouprave (Grada Pregrade, Općine Desinić, Općine Hum na Sutli i ) i VIOP-a.