Izgradnja vodospremika Vinagora

U Pregradi se nastavlja sa ulaganjima i znatnim investicijama u gradnju objekata vodoopskrbe i modernizaciju postojećih sustava, što sve zajedno pridonosi boljoj kvaliteti usluge. Tako je prošli mjesec, uz sufinanciranje Hrvatskih voda, započela izgradnja vodospremika Vinagora, zapremnine 200m³, investicija vrijedna 1.719.359,57 kuna, kojom će se osigurati opskrba vodom zapadnog dijela Pregrade. Opskrba vodom „visoke zone“ područja Vinagore temelji se na proširenju vodovoda „Pregrada“, a u sklopu razvoja vodoopskrbnog sustava na području podsustava „Vinagora“ već su izgrađeni crpna stanica „Višnjevec“ i magistralni cjevovodi podsustava Vinagora, ukupne vrijednosti 3.947.580,65 kuna. Izgradnjom vodospremnika “Vinagora”, vodoopskrbni podsustav Vinagora biti će u potpunosti funkcionalan.