Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta

Objavljeno Pon, 21/09/2020 - 14:51
pregrada
Datum

Grad Pregrada nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju: www.pregrada.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.pregrada.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku.

Pojedine poveznice nemaju prikladni opis.

Neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati.

Audio i video sadržajima nedostaju titlovi.

Platforma Otvoreni grad nema mogućnost korištenja widgeta za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Grad Pregrada radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 18. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Pregrade.

Izjava je zadnji put preispitana 7. rujna 2021. Grad Pregrada će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Pregradu.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije www.pregrada.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: grad@pregrada.hr, telefonom 049 376 052 ili poštom na adresu: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

 

Brzi pristup