Javni natječaj za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2017. godinu

Sportska zajednica grada Pregrade poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave na financijsku podršku projektima koji će pridonijeti razvitku i promicanju sportskog života i sportske kulture u zajednici.

U prilogu se nalazi tekst Javnog natječaja, Upute za prijavitelje i potrebni Obrasci.