Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade

Objavljeno Pet, 17/05/2019 - 15:06
grad
Datum

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade te objavljuje J A V N I  P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca do 4. lipnja 2019. godine.

 

Prilozi
Prilog Size
Javni poziv.pdf 687.83 KB
obrazac.doc 34.5 KB
nacrt Odluke.doc 86 KB
Novosti

Brzi pristup