Komunalna infrastruktura

Objavljeno Uto, 13/09/2016 - 13:40
pregrada

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18)  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na temelju Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s postavkama dokumenata prostornog uređenja kao i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Temeljem članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja  donosi Program održavanja komunalne infrastrukture, a koji obvezatno sadrži:

  • Opis i opseg poslova održavanja s procjenom  pojedinih troškova, po djelatnostima,
  • Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
Prilozi
Prilog Size
Programa gradnje kom.inf_. za 2020.g.doc 44.5 KB
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.docx 52.57 KB
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.g.doc 42.5 KB
Program održavanje komunalne infrastrukture za 2019.docx 50.9 KB
II. Izmjene i dopune Programa gradnje kom.inf_. za 2018.g.doc 39.5 KB
II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture - 2018..docx 50.34 KB
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.docx 72.19 KB
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.,.docx 93.57 KB
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.docx 94.73 KB
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g. i Programa gradnje objekata uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g.,.doc 53.5 KB
Izvješće o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.doc 39 KB
Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.doc 39 KB
Izmjene i dopune Programa za 2016. i Program gradnje objekata i uređaja kom. infr. za 2017. godinu.doc 52.5 KB
Izmjene i dopune Programa za 2016. i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017..docx 91.24 KB
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekatan i uređaja komunalne infrastrukture za 2015..pdf 448.73 KB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf 502.74 KB

Brzi pristup