Međunarodni dan sestrinstva

Svake godine na dan 12. svibnja diljem cijelog svijeta obilježava se Međunarodni dan sestrinstva u sjećanje na rođendan Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva, koja je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnih. Te davne 1860. godine u Londonu otvorila je prvu školu za medicinske sestre.

Na ovaj dan bitno je osvrnuti se na rad i zadaće medicinskih sestara i tehničara u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi te podsjetiti kako je zdravstvena zaštita nezamisliva bez medicinskih sestara/tehničara.

Medicinskim sestrama i tehničarima koji su ovo zanimanje odabrali za svoj životni poziv, upućujemo iskrene čestitke, uz zahvalu za svu humanost, požrtvovnost i brigu usmjerenu prema drugima.