Međunarodni dan volontera

Volontiranje

Međunarodni dan volontera proglasila je opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. Od tada se s Međunarodni dan volontera svake godine obilježava 5. prosinca s ciljem jačanja vidljivosti rada volontera i svih njihovih aktivnosti, kako na lokalnoj, tako i nacionalnoj i međunarodnoj razini. Obilježavanjem Međunarodnog dana volontera podsjećamo kako svaki novi dan donosi priliku da kroz volontiranje pokrenemo promjene u zajednici u kojoj živimo.

Grad Pregrada nastoji potaknuti volontiranje od malih nogu pa se tako djeca s volontiranjem susreću već u vrtiću i nastavljaju volontirati kroz volonterske klubove u školama. Volontiranje se nastoji poticati kroz različite aktivnosti i projekte, kao što su Zelena čistka, u koju se uključujemo svake godine te kroz projekt VolontirAJMO gdje smo partneri Mreži udruga Zagor, a najveći projekt u području volonterstva u kojem Grad sudjeluje je međunarodni projekt „Volunteering cities“ u okviru URBACT programa Europske unije, koji je usmjeren na jačanje međugeneracijske solidarnosti i promociju volontiranja.

Također, najistaknutije volontere Grad Pregrada svake godine nagrađuje kroz dodjelu priznanja za Naj volontera/ku godine u dvije kategorije (mladi 15-30 godina i stariji od 30  godina), a nagrađuje i volontersku akciju godine.

Zahvaljujemo svim volonterima i volonterkama na dosadašnjem volonterskom angažmanu.  

Pripadate grupi predanih ljudi koji mijenjaju svijet nabolje.