Modernizacija nerazvrstanih cesta u 2020. godini

Gradonačelnik Marko Vešligaj potpisao je ovog tjedna ugovore o javnoj nabavi radova za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade u 2020. godini s izvođačima radova za dvije grupe radova. Temeljem provedenog postupka javne nabave radovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima (grupa 2) ukupne vrijednosti 752.983,88 kn s PDV-om povjereni su zajednici ponuditelja koju čine Niskogradnja Pregrada d.o.o. te Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.

S obzirom na smanjenje proračunskih prihoda uslijed pandemije koronavirusa, s predsjednicima Vijeća mjesnih odbora usuglašeno je kako se ove godine neće asfaltirati nerazvrstane ceste u svim mjesnim odborima pa će se tako u 2020. godini asfaltirati sljedeće dionice uz 30% sufinanciranja građana:

1. Nerazvrstana cesta Bušin  Bu14,

2. Nerazvrstana cesta Bušin  Bu2.1

3. Nerazvrstana cesta Bušin  Bu10

4. Nerazvrstana cesta Stipernica St-10

5. Nerazvrstana cesta Cigrovec C 3

6. Nerazvrstana cesta Cigrovec C9

7. Nerazvrstana cesta Benkovo B4.5

8. Nerazvrstana cesta Benkovo B2.9

Uz navedene dionice sanirat će se i asfaltni sloj nerazvrstane ceste Vinagora V10-Melovica. Modernizacija cesta započet će asfaltiranjem dionica na području MO Cigrovec, a radovi će se odvijati u skladu s vremenskim prilikama.

Također, u asfaltiranje ide i nerazvrstana cesta Pl-13-Sv. Ana–Križ-Papeži-spoj Kostel Bregi-K2 (grupa 1). Riječ je o cesti koja spaja Gornju Plemenšćinu i Brege Kostelske, a koja se nalazi na brdovitom terenu i visokoj nadmorskoj visini čime je održavanje, pogotovo u zimskim uvjetima, veoma zahtjevno i otežano. Njeno postojeće stanje u lošem je stanju zbog duljine dionice te utjecaja nepovoljnih vremenskih uvjeta, a posljedično je otežan pristup i prometovanje javnim službama, hitnoj pomoći, komunalnim društvima te drugima. Asfaltiranjem navedene ceste osigurat će se bolja prometna povezanost te lakše prometovanje. Ovo je ujedno i prva cesta koja će se modernizirati unutar nove mjere za brdsko-planinska područja Grada Pregrade, koja je uvedena ove godine. Dio sredstava u iznosu od 148.198,00 kn ostvaren je na javnom pozivu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (sadašnjeg Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), dok je ostatak osiguran u proračunu Grada Pregrade za 2020. godinu. Temeljem provedenog postupka javne nabave odabran je izvođač radova Davor inženjering d.o.o. iz Zagreba, ugovorena vrijednost radova je 495.172,50 kn, a radovi na toj cesti započet će početkom rujna.