Na završnoj konferenciji predstavljeni rezultati projekta "Uzmi pare i napravi nešto za mlade"

U Centru za mlade Krapinsko-zagorske županije u Zaboku održana je u utorak, 26. studenog 2019. završna konferencija projekta „Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici“.

Riječ je o projektu pilotiranja participativnih proračuna za mlade koje je LAG Zagorje Sutla zajedno s partnerima Mrežom udruga Zagor te gradovima Zabokom, Klanjcem i Pregradom provodila tijekom 2019. godine, s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Gradovi Zabok, Pregrada i Klanjec kroz participativne proračune za mlade uložili su gotovo 60.000 kuna u projekte koje su predložili i izabrali sami mladi, a projekt se provodio uz potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Rezultate projekta predstavila je voditeljica LAG-a Tajana Broz, koja je ujedno predstavila analizu samoevaluacija gradskih proračuna uključenih gradova, dok se na sam rad s mladima osvrnula koordinatorica Mreže udruga Zagor Ivana Radanović.  Na konferenciji su također prezentirani podaci najnovijeg istraživanja mladih u RH koje je provela Zaklada Friedrich Ebert u suradnji s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu. Istraživanje je predstavila Marita Grubišić – Čabo, stručna suradnica u znanosti u Centru za omladinska i rodna istraživanja pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.

Konferenciji su prisustvovali gradonačelnik Klanjca Zlatko Brlek, zamjenica gradonačelnika Zaboka Valentina Đurek, pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Grada Pregrade Krunoslav Golub, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije Martina Gregurović Šanjug te predstojnik HZZ-a Područnog ureda Krapina Goran Vukmanić. Osim njih, sudjelovali su i predstavnici općina i gradova iz cijele Hrvatske koji sudjeluju u 2. ciklusu projekta Europe Goes Local.