Naknada štete nastale uslijed elementarne nepogode 2017.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. prosinca donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica od elementarne nepogode nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj. Sredstva  državnog proračuna daju se kao pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda jedinicama lokalne samouprave i županijama u iznosu od 99.513.977,00 kuna. Od ukupnih sredstava pomoći raspoređuje se 70% za potvrđene štete nastale u poljoprivredi, te 30% posto za potvrđene nepoljoprivredne štete.

Pomoć se daje u postotku od potvrđene štete na: obrtnim sredstvima u poljoprivredi u postotku od 5,4 potvrđene štete, stambeno građevinskim objektima fizičkih osoba, komunalnoj i cestovnoj infrastrukturi u postotku od 21 od potvrđene štete, te za nastale i potvrđene troškove pravnih osoba na obrani od elementarnih nepogoda, zbrinjavanju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u punom iznosu potvrđene štete.

Sredstva državnog proračuna dodjeljuju se kao pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Krapinsko- zagorske županije u ukupnom iznosu od 284.426,00 kuna. Od navedenog iznosa na područje grada Pregrade otpada 136.565,00 kuna, od čega se 109.730,00 kuna odnosi za štete u poljoprivredi, 11.933,00 kuna na štete na stambeno građevinskim objektima fizičkih osoba, a 14.902,00 kuna na štete na cestovnoj infrastrukturi.

Zaključkom Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda određeno je kako sredstva dodijeljene pomoći za štete u poljoprivredi ne uključuju oštećenike koji imaju potvrđene štete na obrtnim sredstvima u poljoprivredi po pojedinoj kulturi u gradu/općini u iznosu manjem od 1000,00 kuna.

Ovim putem obavještavamo građane/ke grada Pregrade da je sa današnjim datumom izvršena isplata svim osobama koje su ostvarile pravo na naknadu štete. Popis osoba koje su ostvarile pravo na naknadu štete nastale uslijed elementarne nepogode dostupan je u prostorima Grada Pregrade, J.K. Tuškana 2, Pregrada.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Grad Pregradu, UO za financije i gospodartsvo Grada Pregrade putem telefona: 049/376-052, mail- a grad@pregrada.hr ili osobno.