Naknada za novorođeno dijete

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Pregrade može ostvariti jedan od roditelja s prebivalištem na području Grada u iznosu od 2.000,00 kn za svako novorođeno dijete,  temeljem  posebnog  zaključka  gradonačelnika.

Navedeni iznos raspodijeljen je na način da se ostvaruje 1.000,00 kuna u novčanom obliku, a 1.000,00 kuna u naravi u obliku prigodnog paketa za novorođeno dijete.

Prilozi