Nastavljaju se aktivnosti na projektu Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju

ZOOM sastanak

Nastavljaju se aktivnosti na projektu Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinanciranom iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Na partnerskom sastanku održanom u srijedu, 3. veljače putem ZOOM-a, raspravljalo se o dosad provedenim projektnim aktivnostima te je dogovoren novi terminski plan provedbe aktivnosti. Naime, zbog pandemije COVID-19 pojedine aktivnosti su se morale odgoditi te je Ured za udruge RH odobrio produljenje projekta do 30. travnja 2021.

Tako će se DSE trening, koji je bio planiran u rujnu prošle godine održati tijekom ovog mjeseca u Pregradi i Ludbregu u trajanju od tri dana, u sklopu kojeg će švicarski partner u projektu, Apres GE sudionike treninga educirati o modelima dobre prakse društvene i solidarne ekonomije, a potom će hrvatski partneri raditi na razvoju modela lokalne prakse.

Partneri su dogovorili i datum održavanja Konferencije o dobroj ekonomiji na kojoj će se razgovarati o tome kako gradovi i općine u Republici Hrvatskoj mogu koristiti Dobru ekonomiju za vlastiti razvoj. Na konferenciji koja će se održati 10. ožujka sudjelovat će i partneri iz Europe putem Zoom platforme, a bit će prezentirani i modeli dobre prakse gradova Ludbrega i Pregrade. U travnju će uslijediti Dan dobre ekonomije na kojem će se principi društvene i solidarne ekonomije predstaviti širem građanstvu.

Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju promovira i zagovara društvenu i solidarnu ekonomiju u Hrvatskoj te, kroz multisektorsku suradnju, kreira javne politike za poboljšanje kvalitete života i upravljanje održivim ekonomskim i društvenim razvojem u lokalnoj zajednici. Projekt pokazuje kako se suradnjom švicarskih i hrvatskih institucija, jedinica lokalne samouprave i udruga civilnog društva, koristeći principe i vrijednosti društvene i solidarne ekonomije, doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju u dva hrvatska grada – Ludbregu i Pregradi. Kroz ovaj projekt ZMAG nastavlja promovirati i primjenjivati kulturu suradnje i solidarnosti između različitih aktera u lokalnim zajednicama i know-how društvene i solidarne ekonomije. Razvoj javnih politika za društvenu i solidarnu ekonomiju ZMAG će u budućnosti provoditi kroz Centar za podršku razvoju društvene i solidarne ekonomije u Hrvatskoj (DSE Centar) koji će osiguravati podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave i organizacijama civilnog društva u razvoju modela dobre prakse.

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je udruge Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) koji se provodi u suradnji sa švicarskim partnerom – Komorom za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeva te hrvatskim partnerima – gradovima Ludbregom i Pregradom. Projekt je financiran kroz Švicarsko–hrvatski program suradnje koji provodi Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kroz Poziv „Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj“. Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

* Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.