Nastavljeno asfaltiranje cesta po mjesnim odborima

Nastavljaju se radovi na redovnom asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade koji uključuju popravljanje postojećih nerazvrstanih cesta, izgradnju podloge i asfaltiranje te ostale potrebne radove.

Riječ je o modernizaciji cesta financiranoj iz gradskog proračuna za 2018. godinu, a sukladno prioritetima samih mjesnih odbora. Naime, radovi na redovnom asfaltiranju nerazvrstanih cesta, koji su sufinancirani i od strane građana, prošle su godine kasnili zbog problema s odabirom izvođača uslijed nedostatka radne snage te će biti realizirani u narednim mjesecima.

No, to neće utjecati na nova ulaganja u asfaltiranje nerazvrstanih cesta, jer je i ove godine u proračunu za 2019. godinu predviđeno novih 300 metara asfaltiranja po svakom mjesnom odboru. 

Nastavak modernizacije nerazvrstanih cesta započeo je asfaltiranjem dionice na području MO Sopot.