Natječaj za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno – obrazovnoj 2021./2022. godini

Dječji vrtić

Objavljen je Natječaj za upis djece rane i predškolske dobi radi ostvarivanja redovitog programa u odgojno – obrazovnoj 2021./2022. godini u DV Naša radost.

Zahtjev i navedenu dokumentaciju za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose najkasnije do 21. svibnja 2021. godine osobno (ubaciti zatvorenu kovertu sa Zahtjevom i pripadajućom dokumentacijom u poštanski sandučić na ulazu u vrtić) ili poštom na adresu uz obaveznu naznaku na omotnici:

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PREGRADA
KOMISIJA ZA UPIS DJECE
STJEPANA ŠKREBLINA 1
49218 PREGRADA

Zahtjev za upis djeteta u redoviti program (na natječaj za upis djece u novu odgojno – obrazovnu godinu), ne može podnijeti roditelj čije je dijete upisano u vrtić u vrijeme objave natječaja.