Novi Erasmus + projekt OŠ Janka Leskovara

OŠ Janka Leskovara iz Pregrade po treći puta sudjeluje u Erasmus+ programu, KA229 strateška partnerstva škola, no ovog puta kao nositelj projekta.

Naime, Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je financiranje projektnog prijedloga OŠ Janka Leskovara Pregrada pod nazivom Budi rješenje – recikliraj! u iznosu od 148.808,00 eura. U projekt, koji će trajati dvije godine, uključeni su učenici i učitelji osnovnih škola partnera iz Bedekovčine, Italije, Grčke, Poljske i Turske. Oni će se zajedno educirati i razvijati svijest o vrstama otpada, načinima recikliranja i sortiranja otpada recikliranju i korištenju otpada kao resursa, stjecati znanja o mogućnostima recikliranja sakupljenog otpada u kućanstvima i školi -papir, plastika, staklo, baterije, elektronički otpad, metalni otpad i biootpad te njegovog korištenja kao resursa na kreativan i inovativan način u nastavi i svakodnevnom životu. Projektom će razvijati i digitalne, jezične i prezentacijske kompetencije učenike i učitelja kroz komunikaciju na engleskom jeziku, izvođenjem prezentacija za ostale učenike i učitelja škola partnera, ali i okolnih škola i šire građanstvo. Projektne aktivnosti će uključivati i edukaciju roditelja i šireg građanstva u lokalnim zajednicama kako bi se podigla svijest o potrebi sortiranja, recikliranja i upotrebe otpada kao resursa. Ovim putem upućujemo čestitke svim djelatnicama i djelatnicima OŠ Janko Leskovar koji su radili na osmišljavanju projekta -  i ne sumnjamo u njegovu uspješnu provedbu!