Novi sustav grijanja i hlađenja u zgradi knjižnice i muzeja u Pregradi

Objavljeno Pon, 18/10/2021 - 09:15
Rekonstrukcija grijanja i hlađenja u knjižnici

Krajem rujna 2021. godine završena je prva faza investicijskog projekta Gradske knjižnice Pregrada  „Rekonstrukcija sustava grijanja i uvođenje sustava hlađenja u zgradi knjižnice i muzeja u Pregradi", ukupne vrijednosti 230.000,00 kn. Projekt se provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija temeljem programa ulaganja u kulturnu infrastrukturu u iznosu od 200.000,00 kn te uz sufinanciranje Grada Pregrade u iznosu od 30.000,00 kuna. Knjižnica je za provedbu projekta zatražila i ishodila suglasnost Gradskog vijeća grada Pregrade. Osim toga, za radove je dobiveno rješenje o prethodnom odobrenju od nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini Ministarstva kulture i medija, budući da se zgrada knjižnice i muzeja nalazi u Kulturno-povijesnoj zoni grada Pregrade, zaštićenom kulturnom dobru Republike Hrvatske. Knjižnica je za potrebe projekta provela postupak jednostavne nabave na kojem je najpovoljniju ponudu dostavila tvrtka „TERMO-PLIN“ iz Pregrade.

Rekonstrukcija sustava grijanja obuhvatila je demontažu radijatora te njihovo ispiranje i čišćenje. Svi odzračnici, prigušnice i popratni materijal na radijatorima demontiran je i zamijenjen novom opremom, uz montažu termostatskih radijatorskih ventila. Izvršena je demontaža četiri postojeća stara plinska bojlera, koji su zamijenjeni novim kondenzacijskim plinskim bojlerima marke Beretta jačine 25kW. Po dva nova bojlera montirana su u kotlovnici u prizemlju zgrade i na prvom katu zgrade. Osim bojlera, promijenjene su i kompletne instalacije koje povezuju bojler s fasadnim ispustom te su instalirani novi dimovodni sustavi za kondenzacijske bojlere. Izvedeni su i svi ostali radovi, sukladno ponudi, čime je u potpunosti izvršena rekonstrukcija sustava grijanja u čitavoj zgradi muzeja i knjižnice.

Uz rekonstrukciju sustava grijanja, novi kondenzacijski bojleri iskorišteni su i za zagrijavanje vode u sanitarnim čvorovima u prizemlju i na katu zgrade.

Osim cjelovite rekonstrukcije sustava grijanja, izvedeni su radovi na uvođenju sustava hlađenja u zgradu. Nabavljeno je sedan prijenosnih klima uređaja te su izvedeni radovi na prilagodbi prozorskih otvora s ugradnjom prozorskih priključaka s mogućnošću otvaranja i zatvaranja ispusnog otvora toplog zraka (sedam komada). Na taj način je uveden sustav hlađenja u čitavom prizemlju zgrade, odnosno u dječjiem odjelu knjižnice, odjelu za korisnike, odjelu za odrasle, čitaonici, uredu knjižnice, galeriji i suvenirnici.

Za drugu fazu, odnosno za dovršetak provedbe projekta u čitavoj zgradi, preostala je nabava je i ugradnja preostalog potrebnog broja mobilnih klima uređaja za prvi kat zgrade, čime bi u potpunosti realizirali program uvođenja sustava hlađenja u čitavoj zgradi knjižnice i muzeja u Pregradi.

Rekonstrukcijom sustava grijanja u zgradi muzeja i knjižnice trajno je riješeno pitanje grijanja čitave zgrade koja se koristi za javne namjene. Osim stabilnosti sustava grijanja i mogućnosti prilagođenog reguliranja temperature prema potrebama svake prostorije u zgradi, očekuje se da će novi sustav grijanja omogućiti znatne uštede na mjesečnim računima za potrošnju plina u visini do 50% u odnosu na stari sustav grijanja.

Uvođenjem sustava hlađenja se, uz bolje uvjete rada u ljetnim mjesecima, omogućava ujedno i reguliranje temperature zraka u pojedinim prostorijama zgrade s obzirom na standarde za čuvanje knjižne i muzejske građe. Također, u ljetnim mjesecima ubuduće će se moći redovito organizirati kulturne aktivnosti u zgradi.

Ravnateljica knjižnice Draženka Gretić zahvaljuje Ministarstvu kulture i medija na dodijeljenim sredstvima, koja su, uz sredstva Grada, omogućila realizaciju ovog značajnog investicijskog programa. „Vjerujem da će novi sustav grijanja i hlađenja omogućiti ugodniji boravak djelatnicima knjižnice i muzeja, ali i našim mnogobrojnim korisnicima i posjetiteljima. Osim toga, važno je osiguravanje propisanih mikroklimatskih uvjeta za čuvanje knjižne i muzejske građe", istaknula je ravnateljica knjižnice.

Novosti

Brzi pristup