Obavijest Hrvatskih voda o početku radova na potoku Sopotnica

Hrvatske vode logo

Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla“ u petak, 5. veljače 2021. započinje s radovima na potoku Sopotnica i pritoka - Pregrada, Sopot (nizvodno od škole u Sopotu), potok L=960 m, pritoka L=690 m, tehničko čišćenje korita, iz programa radova na branjenom području 12: Područje malog sliva Krapina- Sutla.

Ovim putem obavještavamo sve vlasnike zemljišta o početku radova kako bi osigurali međe svojih parcela.