Obavijest o kvaru na telefonskoj centrali Grada Pregrade

Grad Pregrada logo

Obavještavamo vas kako je došlo do nepredviđenog kvara na telefonskoj centrali Grada Pregrade.

Kvar se otklanja i nadamo se da će uskoro sve telefonske linije ponovno biti uspostavljene.

Ispričavamo se svima koji nas trenutno ne mogu nazvati i molimo Vas za razumijevanje i strpljenje.