Obavijest o odvozu otpada

Obavještavamo vas da je danas prilikom redovnog odvoza komunalnog otpada na području Pregrade došlo do kvara na kamionu društva Eko flor plus d.o.o. te smeće nije odvezeno na području Kostel prema Vinagorskim Vrhima (Velika Gora i Mala Gora).

Komunalni otpad koji nije odvezen danas, pokupit će se odmah sutra ujutro pa molimo mještane da ostave kante na vidljivom mjestu.