Obavijest o ostvarenju prava na naknadu troškova za sufinanciranje udžbenika za učenike osnovne škole u školskoj godini 2018./2019.

Grad Pregrada u Proračunu za 2018. godinu osigurao je sredstva za sufinanciranje udžbenika za učenike osnovne škole u školskoj godini 2018./2019.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi za područje Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 7/18) pravo na naknadu troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole mogu ostvariti svi redovni učenici osnovne škole s prebivalištem na području grada Pregrade.

a) Pravo na naknadu dijela troškova nabave udžbenika mogu ostvariti svi redovni učenici osnovne škole sa prebivalištem na području grada Pregrade, i to u slijedećem iznosu:

  1. učenici od I. do IV. razreda u iznosu od 200,00 kuna po učeniku,
  2. učenici od V. do VIII. razreda u iznosu od 400,00 kuna po učeniku.

b) Pravo na naknadu u iznosu od 100% troškova nabave udžbenika mogu ostvariti:

  • djeca čiji roditelji su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • djeca roditelja sa invaliditetom preko 50%,
  • djeca sa teškoćama u razvoju,
  • djeca bez roditeljske skrbi,
  • djeca samohranih roditelja.

Obrazac Zahtjeva za ostvarenje prava na naknadu troškova nabave učenici će dobiti u Osnovnoj školi Janka Leskovara u Pregradi, a popunjeni obrazac, zajedno sa svim potrebnim prilozima, potrebno je dostaviti najkasnije do 13. lipnja 2018. godine učiteljima (razrednicima) razrednog odjela djeteta. Djeca s prebivalištem na području grada Pregrade, a koja pohađaju Osnovnu školu Đure Prejca Desinić obrasce će dobiti u navedenoj školi.

Obje škole dostavit će obrasce roditeljima djece koja će u školskoj godini 2018./2019. krenuti u prvi razred na njihove kućne adrese.