Obustava javnih natječaja i poziva Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 6. Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, KLASA: 400-01/20-01/34, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 13. svibnja 2020. godine, župan Krapinsko-zagorske županije donio je sljedeće odluke o obustavi javnih poziva i natječaja KZŽ:

  • Odluka o obustavi Natječaja za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini            
  • Odluka o obustavi Javnog poziva udrugama za prijavu programa i projekata usmjerenih očuvanju digniteta i promicanju istine o Domovinskom ratu, psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja na području Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini
  • Odluka o obustavi Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Krapinsko-zagorsku županiju u 2020. godini
  • Odluka o obustavi Javnog natječaja za financiranje programa i projekata poljoprivrednih udruga Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini
  • Odluka o obustavi Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

Odluke se nalaze u prilogu.