Održan 11. sastanak Urbact lokalne grupe Grada Pregrade

ZOOM sastanak

Urbact lokalna grupa održala je u petak, 18. prosinca 2020. svoj 11. sastanak. Ovo je ujedno bio i posljednji sastanak u 2020. godini, a svoj rad nastaviti će dalje u 2021. godini kada očekuju da će epidemiološka situacija biti povoljnija. Mnoge planirane aktivnosti članova u 2020. godini onemogućila je upravo epidemiološka situacija, a neke od njih ipak su se uspjele uspješno realizirati.

Na samom sastanku razgovaralo se o postignućima Grada Pregrade u sklopu projekta, a koja su prepoznata i od strane Udruge gradova kao Nacionalne URBACT kontakt točke te od strane nositelja projekta „Volunteering Cities“, ciparskog grada Athienou i vodeće stručnjakinje mreže za prijenos Marie Joao Filgueiras Rauch. Sukladno tome Grad Pregrada predstavio je svoje aktivnosti u sklopu URBACT Info dana Hrvatske, a uključen je i u izradu studije slučaja mreža za prijenos dobre prakse unutar URBACT Programa.

Članovi pregradskog ULG-a iznijeli su ukratko svoje planove i projekte za narednu godinu, a zajedno su raspravili i organizaciju završnog događanja u sklopu projekta, koji ih očekuje u travnju 2021. godine.

Ravnateljica GDCK Pregrada Štefica Pasarić detaljnije je predstavila novi projekt koji je u provedbi "Veselo, veselo, seniori: socijalno uključivanje starijih osoba sa sela kroz učinkovite socijalne usluge", dok je predstavnica SŠ Pregrada Ivana Grilec predstavila projekt „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin- 2020.- 2023.“ u kojem škola sudjeluje kao partner te planirani Program obrazovanja odraslih; wellness terapeut, dadilja, njegovatelj.

Koordinatorica projekta Marija Marjanović obavijestila je članove ULG-a kako je Gradsko vijeće na svojoj 29. sjednici, održanoj 15.12.2020. godine donijelo Odluku o imenovanju članova/ica Odbora za pitanja društvene solidarnosti i socijalno uključivanje, kao transformaciji ULG-a u savjetodavno tijelo Gradskoga vijeća, čime je osiguran kontinuitet rada članova te politička i financijska podrška njihovu radu.

Sve aktivnosti članova ULG-a možete pratiti na njihovim službenim stranicama, a svi zainteresirani mogu se i uključiti u rad lokalne grupe.