Održan prvi međunarodni sastanak partnera na projektu "Volunteering Cities"

Grad Pregrada kreće u svoj prvi projekt iz URBACT Programa Europske unije kao jedan od partnera u novom projektu „Volunteering Cities“. Riječ je o prijenosu dobre prakse ciparskog grada Athienou, koji je za istu nagrađen titulom URBACT-ove dobre prakse 2017. godine, a ujedno i nastavak prve faze projekta pod nazivom Transfer Network „Volunteering City“. U drugoj fazi projekta, koja će se aplicirati u listopadu 2018. godine, uz dosadašnje partnere (Athienou- Cipar, Capizzi- Italija i Athy- Irska) sudjelovati će još 5 gradova iz 5 različitih država među kojima je i Grad Pregrada. Prijenos dobre prakse odnosi se prvenstveno na koordinaciju svih važnih dionika na području lokalne zajednice za ciljem jačanja međugeneracijske solidarnosti, socijalne uključenosti starijih osoba, osoba sa invaliditetom i osoba slabijeg imovinskog statusa te poticanja volonterstva, naročito među mladima.

U grada Athienou, koji je ujedno i nositelj ovog projekta, volonterstvo se razvija od 1970. godine, a trenutno postoje četiri glavna programa kroz koje djeluju: dom za starije osobe, dom za odrasle, vrtić te socijalna pomoć za osobe slabijeg imovinskog statusa. Ove aktivnosti povezuju različite generacije i pružaju izravnu i konkretnu pomoć onima kojima je najpotrebnija. Kako bi prenio dobru praksu ciparskog grada u svoju zajednicu, Grad Pregrada formirao je URBACT lokalnu grupu (ULG), odnosno skupinu sudionika koji će imati ključnu ulogu u procesu prijenosa. Osim Grada Pregrade, u ULG su uključeni Gradsko društvo Crvenog križa, Kulturno umjetničko društvo Pregrada, Dječji vrtić Naša radost, Osnovna škola Janka Leskovara, Srednja škola Pregrada, Glazbena škola Pregrada, Gradska knjižnica, Muzej grada Pregrade, Udruga umirovljenika, Sportska zajednica, Dječje gradsko vijeće, Mreža udruga Zagor, Društvo Naša djeca Pregrada i Centar za socijalnu skrb Pregrada. Prvi sastanak skupine održan je 2. kolovoza 2018. u Gradskoj vijećnici, a na njemu su sudionici upoznati s projektom i njegovom važnosti za našu zajednicu, ciljevima koji se planiraju postići te metodama kojima će se dobra praksa iz Athienoua prenijeti u Pregradu. Grad Pregrada u projekt se uključio s ciljem stvaranja organizirane strukture dionika koji će zajedno raditi na ostvarenju socijalnih ciljeva grada i stvaranja baze volontera koji će biti stalna podrška u ostvarenju tih ciljeva. Kroz različite volonterske aktivnosti promicat će se međugeneracijska solidarnost i socijalno uključivanje, a također će se promovirati volonterstvo među građanima svih generacija, a posebice među djecom i mladima.

Sa svrhom utvrđivanja modela, odnosno prioriteta prijenosa dobre prakse krajem kolovoza održan je prvi međunarodni sastanak svih budućih partnera projekta u ciparskom gradu Athienou. Na sastanku je osim predstavnika svih gradova partnera sudjelovala i Maria Juao Filgueiras Rauch iz Portugala, vodeći stručnjak na projektu te Adele Bucella, voditeljica projekata i programa u URBACT-ovom tajništvu u Parizu. Sastanak je bio odlična prilika za upoznavanje svih budućih partnera, razmjenu iskustva, te konkretne prezentacije dobre prakse ciparskog grada.

Kroz 18 mjeseci trajanja projekta ULG Grada Pregrade djelovat će na provođenju aktivnosti koje će biti temelj za prijenos dobre prakse. Važnost ovog projekta je u stvaranju temelja za buduće djelovanje Grada i cijele lokalne zajednice na stvaranju bolje kvalitete života za sve, od najmlađih do najstarijih članova zajednice. Podizanje svijesti o dobrobiti i važnosti volontiranja, odnosno sudjelovanja građana u životu lokalne zajednice i kreiranja zdravijeg i socijalno osviještenog društva temeljni je cilj ovog projekta. Prijenos dobre prakse usmjeren je i na aktiviranje poduzetnika s područja grada da osvijeste svoju ulogu, ne samo kao poduzetnika, nego prije svega, kao građana u kreiranju socijalno i društveno povezane zajednice. Kruna svih aktivnosti je ostvarenje snažne koordinacije i suradnje svih dionika naše zajednice u daljnjem razvijanju kvalitete života svih građana, a naročito onih koji su pogođeni siromaštvom, zdravstvenim teškoćama te time povezanom socijalnom isključenošću. U rješavanju socijalnih izazova potrebno je da svi djelujemo kao jedno kako bi svakom članu zajednice pružili jednaku kvalitetu usluga te mogućnost razvijanja na svim aspektima života.

Važno je napomenuti kako Grad Pregrada, te druge ustanove s područja Grada već provode niz aktivnosti koje su usmjerene podizanju kvalitete života najugroženijim članovima naše zajednice. Međutim nedostaje strukturna koordiniranost u njihovom izvođenju. Stvaranjem strukturne koordinacije svih organizacija zadržat će se te aktivnosti, ali će se podići njihova kvaliteta, a suradnjom kreirati i nova kreativna rješenja. Poticanjem volonterstva i volonterskih aktivnosti postavit će se temelji za sve aktivnije sudjelovanje građana u djelovanju zajednici, ojačat će se svijest građana o važnosti njihova sudjelovanja u kreiranju lokalne politike, o značaju njihovih ideja i kreativnosti u pronalaženju rješenja koja su najbolja za rješavanje postojećih izazova.

Tags