Održan prvi sastanak s novoizabranim predsjednicima Vijeća mjesnih odbora

U Gradskoj je vijećnici u ponedjeljak 17. lipnja 2019. održan prvi sastanak s novoizabranim predsjednicima Vijeća mjesnih odbora Grada Pregrade.

Sastanak je vodio gradonačelnik Marko Vešligaj koji je s predsjednicima dogovorio kontinuiranu komunikaciju mjesnih odbora s gradskom upravom te transparentno informiranje građana o radu mjesnih odbora. Osim toga, bilo je riječi o godišnjem asfaltiranju nerazvrstanih cesta te o malim komunalnim akcijama za koje mjesni odbori na raspolaganju imaju po 10 tisuća kuna, a koje obuhvaćaju nabavu oglasnih ploča, prometnih ogledala i prometne signalizacije, sanaciju drvenih mostova, uređenje i opremanje dječjih igrališta te drugo.

Na sastanku su predsjednici Vijeća MO dobili informaciju o utrošenom kamenom agregatu i radu strojem, a razgovaralo se o putokaznoj signalizaciji i oznakama naselja, klizištima, odvodnim kanalima, malčiranju i javnoj rasvjeti.

Uz gradonačelnika, prisutna je bila i njegova zamjenica Gordana Križanec Ružić, pročelnik Upravnog odjela za financije i gospodarstvo Krunoslav Golub, komunalna redarka Marija Presečki te direktor društva Niskogradnja d.o.o. Marijan Peer.