Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Sri, 09/03/2016 - 11:56
Dana 07.03.2016. godine održana je 18. sjednica Gradskog vijeća. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 10 od 15 vijećnika, razmatrano je 50 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.
Centralno značenje i važnost ove sjednice bilo je donošenje Odluka o proglašenju 28 dionica nerazvrstanih cesta javnim dobrom, ukupne dužine 7 km. Time je započeo prvi korak jednog od najvažnijih projekta koji nas očekuju u ovoj godini, asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade. Za navedenu investiciju sredstva će se osigurati kroz kreditni aranžman sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu od 2, 5 milijuna kuna. Ceste će se asfaltirani na području cijelog Grada Pregrade, u 9 mjesnih odbora. Ova odluka dokaz je pune usmjerenosti Gradske uprave ka ravnomjernom razvoju svih pregradskih krajeva.
Gradsko vijeće je donijelo zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine. 
Također je donešena Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje  direktora- člana uprave trgovačkog društva „Niskogradnja“ d.o.o., Zlatka Kantocija, dipl.oec, na mandat od 5 (pet) godina.
Donešena je Odluka o dodijeli javnih priznanja za 2015. godinu. Grad Pregrada će dodijeliti 5 zahvalnica za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti Anđeli Blažun, Mladenu Svečak, Danku Kantociju, Ivanu Glasu, Slavku Osrečkom, zatim 6 diploma za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada Pregrade Alatima Stuhne d.o.o, Danici Kolenko, Anici Krušlin, Josipi Lipnjak, Milki Gorup i Milanu Kanciru, te 3 plakete za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi odnosno drugih djelatnosti od posebnog interesa za grad Pregradu  prof.dr.sc. Stjepanu Kušaru, Tamburaškoj sekciji KUD-a „Pregrada" i Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske.
Od ostalih važnijih odluka izdvajamo usvajanje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade, Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje II Aneksa Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti- dimnjačarskih poslova na području grada Pregrade, Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Pregrada, Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, Odluke o donošenju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. god. i Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite u 2016. god., Odluke o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Pregrade od 2016. do 2019. god. 
Gradsko vijeće Grada Pregrade zaključcima i odlukama je potvrdilo Financijsko izvješće za 2015. god. Glazbene škole Pregrada, Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2015. god. Gradske knjižnice Pregrada, Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2015. god. EKO FLORA PLUS d.o.o., Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god., Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god. te Odluku o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za Grad Pregradu za 2015. god., Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Upravljanje i raspolaganje nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području KZŽ s očitovanjem koje se odnosi na Grad Pregradu te Odluku o potpunom oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa za ALATI STUHNE d.o.o.
 
Odluke i zaključke sa 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade možete vidjeti na slijedećem linku: http://1drv.ms/1YvIpNt
 
 
 
 
Novosti

Brzi pristup