Održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

27. sjednica Gradskog vijeća

U ponedjeljak, 21. rujna 2020. u gradskoj je vijećnici održana 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade. Sjednici se odazvalo devet vijećnika i vijećnica te su sve odluke donesene jednoglasno.

Nakon usvajanja zapisnika sa svoje 26. sjednice, Gradsko vijeće usvojilo je Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu Vatrogasne zajednice grada Pregrade te je donijelo Odluku o davanju  prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova Niskogradnji d.o.o.

S obzirom na modele i preporuke za rad u uvjetima povezanim s bolestima COVID-19 u 2020./2021. odgojno – obrazovnoj godini koje je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH dana 3. rujna 2020., a prema kojima je Osnivač dužan u vrijeme epidemije koronavirusa omogućiti djeci s teškoćama u razvoju pravo na potporu pomoćnika (trećeg odgojitelja u skupini), Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada dostavio je Gradu Pregradi zahtjev kojim traži suglasnost za nastavak rada odgojitelja-pomagača za dijete s teškoćama u razvoju te je Gradsko vijeće donijelo Odluku o davanju suglasnosti  za nastavak rada odgojitelja pomagača  u Dječjem vrtiću  „Naša radost“ Pregrada. Također, donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada, kojom se utvrđuju osnivač vrtića, naziv i sjedište vrtića, djelatnost vrtića, programi koje ostvaruje, prostore i opremu koju ima na raspolaganju, sredstva za rad, način postupanja s mogućnom dobiti, odgovornost osnivača i vrtića za obveze, način raspolaganja s imovinom, ovlasti upravnog vijeća, ravnatelja i odgojiteljskog vijeća, radnici koji mogu raditi u vrtiću te obveze osnivača i vrtića.

Na dnevnom redu bilo je i Izvješće o izvršenju Proračuna grada Pregrade za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i Izvješće o korištenju proračunske zalihe za prvo polugodište 2020. godine, koje su vijećnici jednoglasno usvojili. U prvoj polovici 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi  Proračuna u iznosu 11.362.769,92 kune (43,65 % u odnosu na godišnji plan), dok su ukupni izdaci izvršeni u iznosu 9.269.554,01 kunu (37,36% u odnosu na godišnji plan). Primici od zaduživanja kod države iznose 1.150.852,56 kuna, a otplata kredita u predmetnom razdoblju iznosi 250.000,00. Višak prihoda i neto zaduživanje iznosi 2.994.068,47 kuna, a preneseni manjak 2.595.562,31 kunu tako da višak prihoda  na dan 30.6.2020. iznosi 398.506,16 kuna.

Dodatno, vijećnice i vijećnici donijeli su Odluku o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba zbog potrebe usklađivanja s novim Zakonom o vatrogastvu.

Pod točkom razno vijećnici su imali pitanje oko dinamike radova na uređenju ceste i mosta u Ulici Ljudevita Gaja, na što je gradonačelnik odgovorio kako radovi idu prema planu te se završetak očekuje krajem studenoga. Također, postavljen je upit oko ukidanja Policijske postaje Pregrada, s obzirom da se pojavila informacija kako je namjera Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske uspostavljanje ispostave Pregrada zbog racionalnijeg načina rada. Gradonačelnik Vešligaj istaknuo je kako Grad Pregrada neće poduprijeti takvu inicijativu već će se snažno oduprijeti, dodavši da je Pregrada jedan od najsigurnijih gradova u RH, zahvaljujući, između ostalog, i policijskim službenicima koji kvalitetno odrađuju svoj posao.  

Odluke i Zaključci s 27. sjednice Gradskog vijeća nalaze se na linku https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVvwvO1nPrtJwlwCNX?e=hQeR7t