Održana 28. sjednica Gradskog vijeća putem videokonferencije

Gradsko vijeće

U petak, 6. studenoga 2020. održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade putem videokonferencije. Sjednici se odazvalo devet vijećnika i vijećnica te su sve odluke donesene jednoglasno.

Sjednica je započela usvajanjem zapisnika s prethodne sjednice Gradskog vijeća, a nakon toga je donesena Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada.

Naime, na svojoj prošloj sjednici Gradsko vijeće Grada Pregrade donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada te je od Ministarstva znanosti i obrazovanja zatražena ocjena sukladnosti navedene Odluke sa zakonskim propisima. Ministarstvo je dostavilo Gradu Pregradi očitovanje u kojem traže donošenje nove Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada s uputom o njenoj izradi, sukladno kojoj je navedeno da se djelatnost obavlja i u područnom objektu, a izostavljeno je usklađenje s odredbama važećih  zakona.

Osim ove odluke, gradske vijećnice i vijećnici donijeli su i Odluku o davanju suglasnosti Muzeju grada Pregrade za provedbu projekta ERASMUS + „DigiMentor-digital promotion and protection skills for Creative and Tradition Industries“.

Podsjetimo, Muzeju grada Pregrade odobreno je sudjelovanje u svojstvu partnera u ovom projektu u sklopu Ključne aktivnosti 2 - Strateška partnerstva za inovacije u području obrazovanja odraslih, koje je odabrala za financiranje finska nacionalna agencija temeljem javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga financiranih iz programa Erasmus+. Projekt će se provoditi tijekom 34 mjeseca. Provedba projekta krenula je 1. studenoga 2020. godine, a projekt će trajati do 31. kolovoza 2023. Koordinator projekta je udruga MODUS, neprofitna organizacija iz finskog grada Tampere koja okuplja dizajnere, umjetnike i vlasnike tradicijskih obrta iz Finske, a uz Muzej grada Pregrade, jedinog partnera iz Hrvatske, u projektu sudjeluju još partnerske organizacije iz Finske, Italije, Norveške i Latvije. Ukupni proračun projekta iznosi 253.511,00 EUR, a dio koji se odnosi na Muzej grada Pregrade iznosi 36.812,00 EUR. Provedbom projekta žele se povećati digitalne kompetencije djelatnika u kreativnim i tradicijskim industrijama u ruralnim i udaljenijim područjima te promovirati europska kulturna i jezična raznolikost.

Pod točkom razno vijećnici su imali pitanja vezana za tijek radova na obnovi dijela državne ceste DC206 kroz Pregradu i mosta preko Kosteljine na što je gradonačelnik odgovorio kako radovi teku prema planu te da bi trebali završiti u planiranom roku. Također, s obzirom na epidemiološku situaciju, vijećnike je zanimalo kome se osobe koje su pozitivne na COVID-19 mogu obratiti za pomoć oko dostave namirnica i ostalih potrepština na što je načelnica Stožera civilne zaštite Gordana Križanec Ružić istaknula kako su na raspolaganju i Gradski stožer civilne zaštite, kao i Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada.

Zahvaljujemo Udruzi gradova na pomoći oko organiziranja videokonferencije.

Odluke s 28. sjednice Gradskog vijeća objavljenje su u prilogu ispod teksta.