Održana 3. sjednica skupštine SZGP

Treća sjednica Skupštine SZGP održana je dana 07.12.2016. godine, u Pregradi, u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2 sa početkom u 17.30 sati. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 12 od 16 članova, razmatrano je 6 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, izbora verifikacijskog povjerenstva, utvrđenja broja prisutnih, izbora zapisničara i dva ovjerovitelja članovi su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Odluke donijete na 3. Sjednici:

  1. Izmjena Plana i programa rada SZGP za 2016. godinu i  Izmjena Financijskog plana SZGP za 2016. Godinu,
  2. Plan i program rada SZGP za 2017. godinu i Financijski plan SZGP za 2017. godinu
  3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2016. godinu i Prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2017. godinu.