Održana 4. sjednica skupštine SZGP

Četvrta sjednica Skupština SZGP održana je dana 14.03.2017. godine, u Pregradi, u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2 sa početkom u 17.30 sati. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 12 od 16 članova, razmatrano je 9 točaka dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice, izbora verifikacijskog povjerenstva, utvrđenja broja prisutnih, izbora zapisničara i dva ovjerovitelja članovi su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Odluke donijete na 4. Sjednici:

  1. Odluka o privremenom financiranju za prvo tromjesečje 2017. godine za NK Pregrada i ŽNK Pregrada,
  2. Izvješće o radu  SZGP za 2016. godinu i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2016. Godinu,
  3. Odluka o usvajanju Završnog računa za 2016. godinu.