Održani sastanci Vijeća za društvenu i solidarnu ekonomiju s ciljem zajedničkog razvoja modela dobre prakse

U sklopu projekta Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju (PDSE), 6 i 7. veljače 2020. godine održani su sastanci Vijeća za društvenu i solidarnu ekonomiju gradova Ludbrega i Pregrade, koje čine angažirani građani te predstavnici gradova, udruga, organizacija i LAG-ova.

Na sastancima se, uz dosad provedene aktivnosti, razgovaralo i o održavanju DSE trening programa i obilježavanju Dana dobre ekonomije te o planiranju daljnjeg rada Vijeća i aktivnom sudjelovanju članova u zajedničkom razvijanju modela dobre prakse u lokalnoj zajednici. 

Također, dogovoreno je da će se organizirati poseban sastanak članova DSE vijeća na temu prezentacije rezultata studije Kvaliteta života u lokalnoj zajednici čija je izrada u tijeku, a na osnovu koje će se razvijati model dobre prakse u lokalnoj zajednici.

U sklopu plana rada Vijeća predviđene su sljedeće aktivnosti:

  • redoviti sastanci DSE Vijeća 2020. godine 

  • sudjelovanje na DSE trening programu u sklopu projekta

  • sudjelovanje u organizaciji Dana dobre ekonomije u sklopu projekta

  • sudjelovanje na konferenciji o Dobroj ekonomiji u Zagrebu 

  • sudjelovanje u kreiranju modela dobre prakse za lokalnu zajednicu

  • prezentacija rezultata Studije o kvaliteti života članovima lokalne zajednice (ili organizacijama kojima članovi Vijeća pripadaju)

  • prezentacija PDSE projekta u sklopu drugih projekata koje članovi Vijeća provode u gradovima Ludbregu i Pregradi

Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju projekt je švicarsko-hrvatskog programa suradnje, kojim se osnažuje održivi lokalni razvoj dva hrvatska grada – Ludbrega i Pregrade, promovira doprinos ispunjenju Ciljeva održivog razvoja te, kroz podršku i transfer znanja švicarskog partnera, aktivno promovira i zagovara društvena i solidarna ekonomija u Hrvatskoj.

Projekt Partnerstvo za društvenu i solidarnu ekonomiju sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Program sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom tekstu isključiva su odgovornost ZMAG-a i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.