Online prijava stanja brojila za plin

Poštovani,
od 01.10.2015. godine uz klasično očitanje putem ovlaštenih popisivača imate mogućnost na internetu unijeti i javiti stanje vašeg brojila za plin.
Dovoljno je da se registrirate na stranici www.racuni.biz.hr sa svojim podacima.

Za prijavu su Vam potrebna tri podatka:
1. Šifra obveznika (naći ćete ju na računu u gornjem desnom uglu ili kao DRUGI podatak u
pozivu na broj)
2. Broj jednog od od zadnja tri računa (naći ćete ga na računu pod Račun ili kao PRVI podatak u
pozivu na broj)
3. E-mail adresa kojom ćete se prijavljivati na stranici
Da bi vaša prijava bila valjana, molimo Vas da još upišete Vaš OIB te odaberete i potvrdite lozinku za koju Vas molimo da ju zapamtite i/ili zapišete.
Na stranicama www.racuni.biz.hr moći ćete naći i informacije o vašim računima i uplatama kao i o očitanjima vašeg brojila koje se vode u HUMPLIN-u.
Napominjemo da će se informacije koje upisujete koristiti isključivo za potrebe HUMPLIN-a i neće se davati trećim osobama.
Podaci o računima se pojavljuju slijedeći dan nakon što su računi formirani.
Podaci o uplatama, zbog procesa evidentiranja istih može kasniti i do nekoliko dana.
Vaše očitanje brojila evidentirati ćemo nakon vašeg unosa i biti će vidljive na popisu očitanja jedan od slijedećih dana.
Za mjesec listopad 2015. godine očitajte stanje brojila u periodu od 28.-30.10.2015.