Oprez pri spaljivanju biljnog otpada i korova

Dolaskom proljeća i lijepog vremena, započela je sezona čišćenja poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanja korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja.

Zbog opasnosti nekontroliranog širenja požara na otvorenom upozoravamo i apeliramo na građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare.

Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje požara iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje i poduzimanje svih odgovarajućih mjera predostrožnosti. Manji broj izlazaka na intervencije za vatrogasce znači manju mogućnost izlaganja koronavirusu.

Pozivamo građane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja s ciljem zaštite osoba i imovine.

Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama, osim u cilju sprječavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika, kada su vlasnici/posjednici dužni pravovremeno obavijestiti mjesno nadležno dobrovoljno vatrogasno društvo o mjestu i vremenu spaljivanja. Spaljivanje je potrebno obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, na udaljenosti od 100 metara od stogova slame i sijena i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal te 30 m od stambenih objekata i prometnica (osim zemljanih putova). Također, tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala, spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.). Nakon sagorijevanja korova i biljnog otpada osobe su dužne pregledati mjesto loženja te ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom te poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprječavanja nastanka i širenja požara.

Također, ovom prilikom apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanja da ne pale biljni otpad. Preporučamo da biljni otpad kompostirate, a u slučaju spaljivanja o svojoj namjeri obavijestite vatrogasce i pridržavajte se važećih propisa o loženju vatre na otvorenom.

Zabranjeno je spaljivanje žetvenih ostataka, korova i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru :

-  u razdoblju od 01. lipnja do 30. rujna tekuće godine,

- za vrijeme jakog vjetra i noćnim satima (od 19,00 do 05,00 sati),

- za vrijeme sezone žetve i zriobe poljoprivrednih kultura,

- na trasama elektroenergetskih vodova.

Ministarstvo unutarnjih poslova, pa tako i Policijska uprava Krapinsko-zagorska, apeliraju na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.

Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje:

vatru ne palite za vjetrovita vremena, za vrijeme sušnih razdoblja, u vrijeme sazrijevanja žitarica i žetve, u blizini miniranih i minsko-sumnjivih površina.

• biljni otpad nemojte paliti u šumama, lovištima i parkovima

• prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara

• pripremite sredstva za gašenje požara: vodu, pjenu, prah, a ukoliko nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i sl.

• ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja

• osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi

• apeliramo na osobe starije životne dobi i lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad

• sve pravne ili fizičke osobe koje namjeravaju ložiti vatru na otvorenome prostoru dužne su zatražiti odobrenje nadležne vatrogasne službe (javne vatrogasne postrojbe, dobrovoljna vatrogasna društva).