Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa

Dana 24.10.2017., u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održana je prezentacija o statusu projekta „Plan razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa gradovima Pregradi i Klanjcu, te općinama Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela“. Prezentaciju je održao Neven Kaić iz Corellia savjetovanje j.d.o.o.

Do sada izvršene radnje obuhvaćaju predaju Nacrta PRŠI-ja na preliminarnu provjeru Nositelju okvirnog programa (HAKOM), provođenje preliminarne ocjene nacrta PRŠI-ja, održavanje javne rasprave, primitak i odgovore na komentare, završena je adresna analiza te određivanje datuma pokretanja druge javne rasprave.

Kao slijedeći koraci u vezi realizacije projekta navedeni su odabir investicijskog modela, izrada konačne verzije PRŠI, potvrda konačne verzije u HAKOM-u, odabir voditelja projekta, pokretanje javnih nabava odabira operatora, potvrda projekta od strane predstavničkog tijela JLS i prijava projekta na natječaj.

Glavni cilj navedenog projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriji obuhvata projekta.