Planirani projekti

Izgradnja EKO bazena

Izgradnja kulturnog centra

Cilj projekta rekonstrukcije postojeće građevine u kulturni centar jest podizanje kvalitete kulturnog života kvalitetnim i dostatnim prostorom kojim će se dodatno obogatiti kulturnu i turističku ponudu grada, potvrditi i ojačati status Pregrade kao grada kulture i tradicije te potaknuti mlade i sve zainteresirane na još veći kulturni angažman. Također, takav prostor omogućiti će okupljanje djelatnika u kulturi, međusobno umrežavanje i poticanje kulturnog stvaralaštva te stvaranje kulturnog središta grada za domaće i okolno stanovništvo s obzirom da će kulturni centar pružati prostor za rad glazbene škole kao i prostore za rad udruga u kulturi i radu s djecom.

Očekivani rezultati projekta su:

-              rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta bruto površine 298,95 m2 (prizemlje i kat) u objekt ukupne bruto površine 1.064,16 m2 (prizemlje i kat) – ukupna neto površina rekonstruirane i dograđene građevine iznosi 941,26 m2

o             izgrađena i opremljena multifunkcionalna dvorana s galerijom neto površine 137,34 m2

o             izgrađeni prostori za udruge i dječju igraonicu u sklopu programa udruge neto površine 45,38 m2

o             rekonstruirani i dograđeni prostori glazbene škole neto površine 165,67 m2

o             rekonstruirani i dograđeni prostori za sanitarne čvorove, hodnike, stubište, vanjski trg, kontrolne sobe, ulaze, spremište neto površine 529,87 m2

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 9.284.659,76 kuna.

 

Postav multimedijska prezentacija dvoraca

Muzej grada Pregrade dr. Zlatko Dragutin Tudjina - proširenje sadržaja i modernizacija stalnog postava  uređenjem prostora s multimedijskom prezentacijom dvoraca pregradskog kraja Muzej grada Pregrade dr. Zlatko Dragutin Tudjina muzej je općeg tipa osnovan 2006. godine. Nalazi se u samom centru Pregrade u zgradi osnovne škole izgrađene 1908. godine. Muzej dijeli zgradu s gradskom knjižnicom koja se nalazi u prizemlju dok su muzejski sadržaji na prvom katu.

Vrijednost projekta: 2.265.809,00

 

Šumski put na području MO Sopot (Kostanjšeki – Stipernica)

Izgradnja šumskog puta u duljini od 1.607 m.