Platforma Otvoreni grad omogućuje transparentniju komunikaciju između građana i Gradske uprave

Smart city

Platformom Otvoreni grad Pregrada životni je standard građana podignut na višu razinu. Upravo je ova platforma, na koju je implementirano čak sedam usluga, pojednostavila obavljanje aktivnosti vezanih uz Gradsku upravu. Putem platforme svi stanovnici mogu izravno sudjelovati u formiranju gradskog proračuna, ali također i pratiti za što se i kako troše njihovi novci. Osim toga, Pregračani preko ove online platforme iz udobnosti vlastitoga doma mogu plaćati račune i nabavljati željene obrasce te dokumente za javne postupke. 

Internetsku je platformu izradila tvrtka Libusoft Cicom d.o.o, a građanima donosi niz online usluga vezanih uz informiranje i komunikaciju s gradskim službama, ali i daje uvid u funkcioniranje Grada. Platformi se može pristupiti u bilo kojem trenutku, s bilo kojeg računala, tableta ili smartphonea koji ima pristup internetu. 

Sustav informiranja građana (SIG) usluga je koja omogućuje uvid u status obrade predmeta i

dokumenata građana u svakom trenutku. Automatskim pohranjivanjem podataka uvelike se štedi vrijeme jer referenti nisu dodatno angažirani. Građani su mnogobrojne prednosti ove usluge prepoznali već na samome početku te putem nje, redovito prate status predanih dokumenata.

Financijske kartice također je usluga čije glavne karakteristike Pregračani koriste već gotovo dva mjeseca. Putem ove usluge stanovnici Pregrade imaju na jednom mjestu dostupne sve potrebne informacije o primjerice izdanim računima, kao i informacije za njihovo plaćanje. Na taj je način maksimalno ubrzano, ali i olakšano provođenje financijskih transakcija prema Gradu. 

Uslugu iProračun Pregračani koriste kako bi se na jednostavan način informirali i uključili u proračunske procese svoga grada. Digitalni obrasci stanovnicima Pregrade, uz SIG, dodali su novu razinu digitalizacije. Usluga SIG omogućuje praćenje obrazaca i zahtjeva predanih Gradskoj upravi, dok se putem usluge Digitalni obrasci oni mogu formirati sukladno potrebama građana.

Usluga iTransparentnost daje detaljan, ažuran i vrlo jednostavan pregled postupaka i ugovora nabave roba ili usluga za koje se proračun isplaćuje. Ova usluga daje pravodobne i vjerodostojne informacije o trošenju javnih sredstava.

Osim navedenih usluga, na platformi se još nalazi i komunalna usluga Na dlanu pomoću koje građani vrlo jednostavno mogu prijaviti komunalne probleme te mojProračun, kojim se stanovnici Pregrade informiraju o programima, projektima i aktivnostima u vezi korištenja proračunskog novca prije donošenja konačnog proračuna.

Osim putem korisničkog imena i zaporke, pristup platformi bit će moguć i putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS), a koji će za javnost biti dostupan uskoro. Svoju zaporku zatražite od Grada, a sve pravovremene informacije o projektu, osim na službenoj web stranici, pratite i na gradskim Facebook i Instagram stranicama.