Pomoć potresom pogođenim područjima

DVD Pregrada u Petrinji

Uz već donirana financijska sredstva u iznosu od 40 tisuća kuna za Petrinju, Glinu i Sisak, Grad Pregrada iz gradskog je proračuna donirao i tri tisuće kuna Općini Lekenik kao pomoć u sanaciji štete od potresa koji je 29. prosinca 2020. zadesio Sisačko-moslavačku županiju.

Još jednom hvala svim Pregračanima i Pregračankama što su pokazali solidarnost te svim volonterima koji su boravili u potresom pogođenim područjima i pružili nesebičnu i velikodušnu pomoć prilikom sanacije, a riječi zahvale stižu i od samih gradova i općina u Sisačko-moslavačkoj županiji.