Posjet albanske delegacije Pregradi

U sklopu USAID projekta “Accelerated Civic Development and Cooperation Project in Albania” u studijskom posjetu Gradu Pregradi u ponedjeljak 8. srpnja 2019. bila je albanska delegacija.

Riječ je o projektu koji ima za cilj podržati i ojačati kapacitete organizacija civilnog društva, javnih tijela i privatnog sektora u borbi protiv korupcije, osigurati aktivnu participaciju građana u donošenju odluka te podržati javno-privatna partnerstva.

Cilj studijskog posjeta bila je razmjena iskustava o sudjelovanju javnosti u procesu donošenja odluka, transparentnosti, odgovornosti i upravljanja te dijaloga između gradske uprave i građana.

U Gradskoj vijećnici posjetitelje je ugostio gradonačelnik Marko Vešligaj, voditeljica LAG-a Zagorje-Sutla Tajana Broz te gradski službenici koji su predstavili pozitivne primjere Grada Pregrade tematski vezane za aktivnu participaciju, civilno društvo, transparentnost i uključivanje mladih u donošenje odluka.

U svojoj studijskoj posjeti Hrvatskoj, sudionici projekta obići će još Varaždin i Zagreb.