Posjet DV "Naša radost" povodom Dječjeg tjedna

Objavljeno Pet, 09/10/2015 - 13:26

U sklopu održavanja Dječjeg tjedna u gradu Pregradi, danas, 09.10.2015. gradonačelnik grada Pregrade, Marko Vešligaj je zajedno sa dječjim gradonačelnikom, Leo Filipčićem i članovima Dječjeg Gradskog vijeća posjetio DV "Naša radost", kako bi zajedno sa našim najmlađima obilježili Dječji tjedan.
Djeca DV Naša radost sa oduševljenjem su dočekali svoje goste, te za njih pripremili pregršt zanimljivih pitanja. Najviše pitanja pripremili su za našeg gradonačelnika, Marka Vešligaja, a ona su se se većinom odnosila na brigu o djeci i starijima u našoj zajednici te sigurnost u prometu. Dječji gradonačelnik Leo Filipčić, također je spremno odgovarao na postavljena pitanja, koja su se odnosila na njegov rad i zalaganje u školi, radionice koje se provode u školi, u organizaciji Dječjeg Gradskog vijeća. 
Na kraju razgovora, djeca su izrazila želju za zajedničkim učenjem i igrom sa članovima Dječjeg Gradskog vijeća.

Novosti

Brzi pristup