PREDSTAVLJANJE TURISTIČKE KARTE GRADA PREGRADE

U sklopu manifestacije"Branje grojzdja" u srijedu 21. rujna predstavljen je projekt Turističke zajednice grada Pregrade – prva turistička karta grada.

Kartu su predstavili: Karolina Hostić, voditeljica Turističkog ureda TZ Grada Pregrade, Ksenija Tomić, Voditeljica Turističkog ureda TZ KZŽ i gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj.

Prema njihovim riječima radi se o izuzetno važnom projektu koji služi u svrhu promocije Grada, njegovih posebnosti, njegovih ugostitelja i OPG-ova. Njime su obuhvaćeni vjerski objekti, kulturne znamenitosti, ugostiteljski i smještajni objekti, obrazovne i sportske institucije i lokacije, proizvođači prirodnih proizvoda i servisne informacije potrebne svakom turistu. Uz sve potrebne informacije sa adresama i brojevima telefona na karti su ucrtani i vidikovci po kojima je Grad poznat, izletišta, staze, putevi, šetnice i biciklističke rute. Projekt ima i stratešku vrijednost za razvoj Grada jer će poslužiti kao baza za nadogradnju – označavanje ruta na terenu, smeđa turistička signalizacija, razvoj mobilnih aplikacija za obilazak točaka sa karte te projekt izrade interaktivnih info-punkteva na najvažnijim lokacijama gdje će posjetitelji moći u realnom vremenu saznati sve potrebne informacije po vlastitiom odabiru – klikom na ekranu.

Kartu je izradio Hyper dizajn, a glavni konzultant bio je mag. geogr. Neven Dimač, stručni suradnik geografsko informacijski sustav - GIS pri Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko - zagorske županije. Hvala svima koji su projekt podržali, pregledavali kartu, dojavljivali posebnosti i lokacije, a prije svega: Nevenu Dimaču, Ivani Ptičar, vlč. Ivanu Mikecu, vlč. Dragutinu Gereci i vlč. Branku Bukviću, zatim Tomislavu Kolaru, Josipu Krušlinu, Siniši Križancu, Abramu Brkiću i Ivanu Škrinjaru. 

Potrebno je naglasiti da se radi o prijedlogu karte čija bi finalna verzija trebala biti gotova krajem godine te ovim putem Turistička zajednica moli sve građane i posjetitelje da svoje prijedloge za poboljšanje karte – bilo zanimljivih lokacija, bilo OPG-ova isl. pošalju na mail: tz@pregrada.hr ili ubace u kaslić u centru grada kraj kioska do 30. studenog ove godine.