Predstavljeni rezultati istraživanja „Otkrijte bioraznolikost Kunagore i Vinagore“

Objavljeno Pet, 12/04/2024 - 13:14
ftjzn

Javna ustanova Zagorje zeleno i Grad Pregrada organizirali su 10. travnja 2024. godine u gradskoj vijećnici Grada Pregrade predstavljanje rezultata istraživanja „Otkrijte bioraznolikost Kunagore i Vinagore“. Predavači i ujedno istraživači Stanislav Gomboc i Ljiljana Borovečki-Voska predstavili su svoja istraživanja tridesetak sudionika kojima zahvaljujemo na dolasku.

Tijekom 2023. godine provedena su 2 istraživanja biološke raznolikosti područja Kunagore i Vinagore s ciljem zaštite ovog područja koje je financirala Javna ustanova Zagorje zeleno. Stanislav Gomboc proveo je istraživanje kukaca na području Kunagore i Vinagore (leptiri, skakavci, bogomoljke i Natura 2000 vrste kornjaša) dok je Ljiljana Borovečki-Voska provela istraživanje nešumske flore i vegetacije na području Kunagore i Vinagore.

Rezultati istraživanja kukaca na području Vinagore i Kunagore ukazuju na veliku bioraznolikost faune Kunagore i Vinagore. Termofilna mozaična staništa s reljefno raznolikim terenom i raznolikom vegetacijom na malim prostorima pozitivno utječu na očuvanje bioraznolikosti faune. Prisojne padine s raznolikom geološkom podlogom također pozitivno utječu na velik broj vrsta, obuhvaćajući topla i suha, pa čak i vlažna staništa u dolinama potoka ili na teškom tlu čak i na padinama.

U području prevladavaju tople bukovo-hrastove šume, dok su prisutne i livade te vinogradi na južnim padinama. Livade se djelomično kose za sijeno, a mnoge od njih su u sukcesiji zbog napuštanja stočarstva. Dio poljoprivrednih površina, uključujući njive i voćnjake, zauzima manji prostor. Šume, koje dominiraju istraženim područjem, su dobro očuvane, dok su livade djelomično očuvane.

Tijekom 2023. godine prikupljen je značajan broj terenskih podataka, ukupno 6.153. Potvrđena je prisutnost visokog broja vrsta kukaca, pri čemu je zabilježeno 908 vrsta leptira te 43 vrste ravnokrilaca (zrikavaca i skakavaca). Ovo predstavlja najveći broj zabilježenih vrsta na području Krapinsko-zagorske županije tijekom jedne godine istraživanja, gdje smo dosta kontinuirano provodili istraživanja od 2014. godine. Doprinos ovog istraživanja povećao je broj poznatih vrsta leptira za Krapinsko-zagorsku županiju sa 1200 vrsta u 2019. godini na 1336 zabilježenih vrsta u 2023. godini.

Značajan fokus istraživanja usmjeren je prema praćenju zaštićenih i ekološki značajnih vrsta, posebice vrsta Natura 2000. Na ovom malom području potvrdili smo prisutnost osam vrsta Natura 2000, četiri vrste kornjaša te četiri vrste leptira, što predstavlja značajan i malo neočekivan broj. Navedene vrste su čvorasti trčak, hrastova strizibuba, velika četveropjega strizibuba, jelenak te leptiri danja medonjica, kataks, kiseličin vatreni plavac i Grundov šumski bijelac.

U sklopu istraživanja nešumske flore i vegetacije na području Kunagore i Vinagore zabilježeno je 312 biljnih svojti od kojih se 16 može izdvojiti kao značajne ponajviše iz porodice kaćuna, tj. orhideja (Orchidaceae). S obzirom da na geografskom području predmetnog projekta ranije nisu vršena gotovo nikakva botanička istraživanja, rezultati ovog istraživanja vrijedan su doprinos poznavanju lokalne flore i vegetacije. Posebnu važnost ima i nalaz Natura 2000 vrste jadranske kozonoške za koju se dosad znalo da je u Hrvatskom zagorju široko rasprostranjena po južnim pobrđima Strahinjščice. Travnjaci su istraženi na ukupno 25 istraživačkih ploha. Osim značajnih vrsta, inventarizirane su i alohtone invazivne i sve ostale vrste koje rastu na nešumskim staništima. Valja istaknuti da je uz mjesno groblje u Kostelu, što se ne događa često, otkrivena nova vrsta za hrvatsku nacionalnu floru - Acalypha rhomboidea. Također su vrijedni nalazi Natura 2000 stanišnih tipova, njih ukupno 5.

Tekst i fotografije: Javna ustanova Zagorje zeleno, Stanislav Gomboc, Ljiljana Borovečki-Voska

Novosti

Brzi pristup