Proširen paket mjera usmjerenih bržem prevladavanju poteškoća izazvanih epidemiološkom situacijom

Grad Pregrada je s obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju uzrokovanu epidemijom COVID – 19 uvidio potrebu za donošenjem mjera usmjerenih što bržem prevladavanju poteškoća izazvanih navedenom epidemiološkom situacijom.

S ciljem pomoći gospodarstvu te građanima i građankama Pregrade, Grad Pregrada već je donio neke mjere pomoći pa su tako roditelji s područja Pregrade oslobođeni plaćanja učešća za redoviti program dječjeg vrtića Naša radost. Isto se odnosi i na roditelje s područja Grada Pregrade čija djeca borave u vrtićima u drugim jedinicama lokalne samouprave, a Grad im sufinancira dio troškova boravka u tim vrtićima.

Kako bi pomogli poslovnim subjektima s područja Pregrade kojima je Odlukom stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. godine obustavljen rad, Grad Pregrada za navedene planira otvoriti fond čime će osigurati financijska sredstva za pomoć. Za dodjelu sredstava bit će moguće prijaviti se putem javnog poziva koji će biti raspisan nakon donesene odluke Gradskog vijeća.

Do daljnjega neće biti novih zapošljavanja u Gradu Pregradi te gradskim ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada. Do kraja godine ukinut će se naknade članovima Nadzornog odbora VIOP-a i Niskogradnje te gradskim vijećnicima, o čemu će odluke donijeti nadležna tijela na prijedlog gradonačelnika. Smanjeni su i rashodi za zaposlene u gradskoj upravi, ustanovama i društvima za 10 posto, na način da se neće isplatiti regres za godišnji odmor ni božićnice, kao ni troškovi za prehranu te će se ta sredstva prebaciti u fond za pomoć poslovnim subjektima za prilagodbu epidemiološkim mjerama.

U DV Naša radost planirano je smanjenje rashoda za zaposlene i materijalni rashodi, što će pokriti dodatne troškove koji su nastali za vrijeme privremene obustave rada vrtića. Osim toga, Turistička zajednica područja Srce Zagorja sukladno preporuci Ministarstva turizma smanjuje plaće za 20 posto.

Podsjećamo još da je pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju gospodarske djelatnosti dana odgoda plaćanja komunalne naknade od 1. do 6. mjeseca 2020. godine do 15.7.2020., s mogućnošću produljenja te kasniju obročnu otplatu, a također je umanjena obveza plaćanja zakupnine u cijelosti za vrijeme trajanja obustave rada onim pravnim i fizičkim osobama koje su u zakupu javnih površina na području grada Pregrade. Uz to, privremeno je obustavljena naplata svih prisilnih naplata prihoda.

U kratkom roku bit će objavljeni i javni poziv za dodjelu potpora za sufinanciranje kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO na području Pregrade, kao i javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2020. godinu, kojim se predviđaju konkretnije mjere pomoći poljoprivrednicima.

„U tijeku je realizacija brojnih ugovorenih projekata na području grada, kao što je uređenje Poduzetničke zone, uređenje šumske ceste, izgradnja punionice za električna vozila, instalacija pristupnih točaka za bežični gradski Internet, aktivnosti u okviru projekta digitalne transformacije Grada Pregrade, kao i aktivnosti vezane uz uređenje Kunaparka. Iako će se neke investicije morati odgoditi, nastojat ćemo u svakom mjesnom odboru nastaviti dio ulaganja“, istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj.