Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar

logo Srednja škola Pregrada

Srednja škola Pregrada u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje organizira program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar.

Početak osposobljavanja je u veljači 2021.

Za više informacija možete se javiti najkasnije do 25. siječnja 2021. na telefon 098/9666083 ili e-mail: ivana.grilec@gmail.com.