Pronalitetna politika i dalje prioritet Grada Pregrade

S ciljem pomoći građankama i građanima u lakšem prevladavanju posljedica nastalih zbog epidemije koronavirusa, gradonačelnik Pregrade donio je odluku da se roditelji čija djeca nisu koristila usluge Dječjeg vrtića „Naša radost“ od 11. do 29. svibnja 2020. sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uslijed epidemije COVID-19 oslobađaju 50 posto učešća. Također, Grad je ujedno oslobodio roditelje plaćanja učešća za vrijeme privremene obustave rada dječjeg vrtića, a isto se odnosi i na roditelje s područja Grada Pregrade čija djeca borave u vrtićima u drugim jedinicama lokalne samouprave, a Grad im sufinancira dio troškova boravka u tim vrtićima.

Inače, gledajući po godinama, ekonomska cijena vrtića u 2014. godini iznosila je 1.600 kn dok je 2020. godine ta cijena iznosi 1.944,00 kn. No, bez obzira na povećanje ekonomske cijene, roditeljsko učešće za prvo dijete nije se mijenjalo tijekom šest godina, odnosno roditelji kontinuirano plaćaju cijenu vrtića u iznosu od 800 kuna. Sufinanciranje Grada Pregrade u 2020. godini iznosi 1.920,000,00 kn, što je povećanje od 41,95 posto u odnosu na 2014. godinu.

Također, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja iz 2017. godine odlučeno je kako su plaćanja učešća roditelja za redoviti program u DV „Naša radost“ u potpunosti oslobođena djeca čiji je roditelj 100%-tni HRVI iz Domovinskog rata ili dijete poginulog branitelja te treće i svako daljnje dijete istog obiteljskog kućanstva koje koristi redoviti program. U visini od 50% od utvrđenog učešća oslobađa se roditelj za drugo dijete u vrtiću iz iste obitelji, dok se u visini od 20% od utvrđenog učešća oslobađa dijete roditelja s invaliditetom (jedan roditelj s invaliditetom 100% ili oba roditelja s ukupnim invaliditetom više o 100%), dijete s teškoćama u razvoju, za dijete iz obitelji u kojoj ima djece s teškoćama u razvoju, dijete iz jednoroditeljske obitelji, dijete bez oba roditelja i dijete - korisnika smještaja izvan obitelj te dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece. Uz to, dijela učešća se oslobađa dijete čiji je roditelj HRVI iz Domovinskog rata, i to za utvrđeni postotak invaliditeta od utvrđenog učešća.

Grad Pregrada u proteklih je 10 godina uložio 3 milijuna kuna u rekonstrukciju gradskog dječjeg vrtića, što je rezultiralo povećanjem broja upisane djece te zaposlenjem novih odgojitelja i odgojiteljica, a sve u cilju stvaranja što kvalitetnijih uvjeta življenja. Tako vrtić trenutno broji 148 djece raspoređenih u sedam grupa te 16 zaposlenih odgajatelja i odgajateljica. Sve grupe imaju po dvije 2 odgajatelja/ice, dok je godinama jedna grupa imala 1,5 odgajatelja, što poboljšava pedagoški standard rada u vrtiću.

Tijekom godina vrtić je dograđen, zamijenjena je stolarija i napravljena fasadna ovojnica, izvršena rekonstrukcija krovišta, kao i kotlovnice i vanjskog kanalizacijskog sustava.

Od 2020.godine domar koji je zaposlen u Gradu Pregradi, jednom tjedno obavlja poslove u vrtiću čime je riješen dugogodišnji problem tehničkog osoblja, a zaposleni su i jedna edukacijska rehabilitatorica i jedan zdravstveni voditelj na 14 sati tjedno, kao i jedna pomagačica za dijete s teškoćama, čime se značajno utjecalo na kvalitetu rada, kao i na socijalnu inkluziju.

„Podizanjem standarda u našem vrtiću pomažemo ne samo djeci da imaju ljepše djetinjstvo, već i roditeljima da djeca dobe kvalitetnu skrb dok su oni radnom mjestu, ali i zaposlenicima vrtića da rade u što boljim uvjetima“, istaknuo je gradonačelnik Marko Vešligaj te dodao kako je na jučerašnjoj, 25.  sjednici Gradskog vijeća dana suglasnost na Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada u odgojno-obrazovnu 2020./2021. godinu kojim bi vrtić pohađalo 162 djece raspoređene u osam odgojnih skupina.

Brojnim projektima vrtić nastoji pružiti djeci potporu i unaprjeđuje svoj program. Tako je uređena senzorna soba namijenjena provođenju aktivnosti za svu djecu, a naročito za djecu s razvojnim odstupanjima. Prema iskazanim potrebama roditelja, radno vrijeme vrtića je usklađeno te traje u prijepodnevnom primarnom programu od 5:30 do 16 sati i u poslijepodnevnom primarnom programu od 10 do 20 sati. Također, uvedena su i tri nova kraća programa: program ranog učenja engleskog jezika, glazbena igraonica te opća igraonica s pojačanim digitalnim kompetencijama.