Radna tijela Gradskog vijeća Grada Pregrade

Radna tijela Gradskog vijeća:

Mandatna komisija:

 1. Danijel Petek, Benkovo 36, predsjednik,
 2. Nataša Herek, Gorjakovo 66, članica,
 3. Milan Šoštarić,  Cigrovec 106, član.

Odbor za izbor i imenovanje:

 1. Milan Flegar, Kostelsko 82/a, predsjednik,           
 2. Vesna Petek, Pavlovec Pregradski 64, članica,
 3. Jasna Vnuk, Svetojurski Vrh 40, članica,
 4. Mladen Burić, Ulica Janka Leskovara 29, član,
 5. Danijel Petek, Benkovo 36, član.

Odbor za Statut i Poslovnik:

 1. Stjepan Miklaužić, Donja Plemenšćina 16, predsjednik
 2. Mario Ivanjko, Stipernica 37, Stipernica, član,
 3. Tajana Broz, Pregrada, Ulica Ljudevita Gaja 28, članica,
 4. Branko Špoljar, Višnjevec, Višnjevec 47, član
 5. Goran Vukmanić, Pregrada, Ulica Ljudevita Gaja 10, član.

Odbor za proračun i financije:

 1. Robert Baričević, Dragutina Kunovića 3, Pregrada,
 2. Vesna Hohnjec, Janka Leskovara 93, Pregrada, članica,
 3. Ivan Škrinjar, Pregrada, Gorička ulica 8/2, član,
 4. Davorka Antonić, Bregi Kostelski 86, članica,
 5. Damjan Podboj, Kostelgradska 7, član.

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda:

 1. Nenad Kantoci, Stjepana Radića 14, Pregrada, predsjednik,
 2. Mladen Burić, Janka Leskovara 29, Pregrada,
 3. Štefanija Bedeniković, Sopot 116, Pregrada,
 4. Stjepan Horvat, Sopot 156, Pregrada,
 5. Silvija Kramarić, Viča Sela 37, Krapinske Toplice.