Rang lista učenika i studenata koji ostvaruju pravo na nastavak financijske potpore Grada Pregrade u 2022./2023. godini

Objavljeno Sri, 23/11/2022 - 09:14
pregrada

Temeljem članka 9. i 10. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, 8/21 i 27/22, u daljnjem tekstu Odluka), nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva u skladu s odredbama Odluke, na prijedlog Odbora za stipendije Grada Pregrade, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

RANG LISTU UČENIKA
KOJI OSTVARUJU PRAVO NA
NASTAVAK
FINANCIJSKE POTPORE
GRADA PREGRADE U 2022./2023.

REDNI BROJ

IME I PREZIME

OSNOVA ZA OSTVARENJE PRAVA

BODOVI

IZNOS

1.

Magdalena Brežnjak

IZRAVNO

 

250,00 kn/ 33,18 eur

2.

Lana Cajhen

IZRAVNO

 

250,00 kn/ 33,18 eur

3.

Luka Hriberski

IZRAVNO

 

250,00 kn/ 33,18 eur

4.

Petra Pudić

IZRAVNO

 

250,00 kn/ 33,18 eur

5.

Bojan Šurbek

IZRAVNO

 

250,00 kn/ 33,18 eur

6.

Dorotea Vrbanc

IZRAVNO

 

250,00 kn/ 33,18 eur

7.

Sanja Bosnar

Dohodak

60

250,00 kn/ 33,18 eur

8.

Ela Leskovar

Dohodak

60

250,00 kn/ 33,18 eur

9.

Danijela Bat

Dohodak

20

250,00 kn/ 33,18 eur

10.

Martina Bat

Dohodak

20

250,00 kn/ 33,18 eur

11.

Simona Filipčić

Dohodak

20

250,00 kn/ 33,18 eur

12.

Ivan Martinko

Dohodak

20

250,00 kn/ 33,18 eur

13.

Lana Martinko

Dohodak

20

250,00 kn/ 33,18 eur

14.

Lana Vrbanc

Dohodak

20

250,00 kn/ 33,18 eur

 

POPIS STUDENATA
KOJI OSTVARUJU PRAVO NA
NASTAVAK
FINANCIJSKE POTPORE
GRADA PREGRADE U 2022./2023.

REDNI BROJ

IME I PREZIME

OSNOVA ZA OSTVARENJE PRAVA

IZNOS

1.

Domagoj Hohnjec

IZRAVNO

250,00 kn/ 33,18 eur

2.

Edi Rogina

IZRAVNO

250,00 kn/ 33,18 eur

3.

Lovro Zajec

IZRAVNO

250,00 kn/ 33,18 eur

4.

Martina Sekušak

Dohodak

450,00 kn/ 59,73 eur

5.

Sandra Boršić

Dohodak

450,00 kn/ 59,73 eur

6.

Martina Leskovar

Dohodak

350,00 kn/ 46,45 eur

7.

Tea Čuk

Dohodak

350,00 kn/ 46,45 eur

8.

Helena Kostanjšek

Dohodak

350,00 kn/ 46,45 eur

9.

Petra Ljubić

Dohodak

250,00 kn/ 33,18 eur

10.

Leo Filipčić

Dohodak

250,00 kn/ 33,18 eur

11.

Tea Filipčić

Dohodak

250,00 kn/ 33,18 eur

12.

Nikolina Crčić

Dohodak

250,00 kn/ 33,18 eur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Ova Rang lista objavljuje se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Pregrade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novosti

Brzi pristup