Rezultati Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2016. godinu

Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2016. godinu, a sukladno Odluci o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u sportu na području grada Pregrade za 2016. godinu (od 05. svibnja 2016. godine), odobrena financijska sredstva dodjeljuju se slijedećim projektima klubova/udruga;

  1. NK Pregrada „ Natjecateljska sezona 2015./2016. i 2016./“2017.“ 
  2. ŽNK Pregrada „ Natjecateljska sezona 2015./2016. i 2016./“2017.“
  3. Udruga RUŽ „Žene, mladi i djeca- budućnost sporta!“
  4. HPD „Kunagora“ Pregrada „   Planinarenje- Sport za sve“
  5. Šahovski klub Pregrada „Realizacija plana rada ŠK Pregrada za 2016. godinu“

 

Lista prijavljenih i odobrenih projekata klubova/udruga nalazi se u privitku.