Sazvana 23. sjednica Gradskog vijeća

Temeljem članka 56. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregradekoja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 26. veljače 2020. g. (srijeda) s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED 

 1. Usvajanje zapisnika sa  22. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 2. Usvajanje Izvješća o radu SZGP za 2019. godinu i Financijskog Izvješća SZGP za 2019. godinu,
 3.  Prihvaćanje Izvješće o radu reciklažnog dvorišta Grada Pregrade za 2019.g.,
 4.  Donošenje Odluke o davanju suglasnosti  za nabavku opreme putem financijskog leasinga Niskogradnji d.o.o.,
 5.  Donošenje Statutarne odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade,
 6.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade,
 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora,
 8. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2019.g.,
 9. Prihvaćanje Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Pregrade za razdoblje od 01.07. do   31.12.2019.g.,
 10. Informacija o radu poljoprivrednog redara od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g.,
 11. Donošenje Programa potpore u poljoprivredi  na području Grada Pregrade za 2020.g.,
 12. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste St-10  Ž2117-Groblje-Mikulaš javnim dobrom,
 13. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste V-9  V8-Vinagora-Martiša Ves-V1 - javnim dobrom, 
 14. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste V-14  L22007-Gornji Gabrovec-Boršići-S.10.2 - javnim dobrom, 
 15.  Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste B-2.9 B2-Odvojak IX-Leskovar-Šurić  - javnim dobrom, 
 16. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste B-4.5 B4-Odvojak V-  Sv.Juraj- Vdovići - javnim dobrom, 
 17. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste Bu-2.1  Bu2-Odvojak I-Kučiš-  Gorupić - javnim dobrom, 
 18. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste Bu-10 L22091-Strašnjica-Gorupići-Panjkreti-Bu7 - javnim dobrom,
 19. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste Bu-14 D206-Pasarički-Vrhovski- javnim dobrom, 
 20.  Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  C-3 C1-Menjački-Hriberski-C4 - javnim dobrom,
 21. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  C-9 Ž2119-Odvojak Strabići - javnim dobrom, 
 22. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste  G-14 G11,G12-Odvojak Pogačići-Šoštarići-G16 - javnim dobrom, 
 23. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste K-13.4  K13-Odvojak IV-Krklec-Flegar-Zbileki-K2,K4 - javnim dobrom, 
 24. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste K-13 D206-Ciglenjaki-Vešligaji-Flegari-Vrh-K2 - javnim dobrom, 
 25. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste Pl-22.2  Pl22-Odvojak II-Hrestak  - javnim dobrom, 
 26. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste Pl-22 Ž2096-Odvojak Vojsak-Hustići-Hrestaki - javnim dobrom, 
 27. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste S-22 S21-Odvojak Zajci-Petki-Pregrada Vrhi-P38-II - javnim dobrom, 
 28. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste S-24 S25-Filipčić-Storjak- javnim dobrom, 
 29. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste P-20 P9- Slavoljuba Kantocija - javnim dobrom,
 30. Razno.

Materijali za 23. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku: https://1drv.ms/u/s!AoYcp3f9EcLVuyA5Hs_xl-4xL6eG?e=FMFrbm