Sazvana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20) predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz sazvala je 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati elektroničkim putem u četvrtak, 09.04.2020. od 08:00 do 14:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Usvajanje Izvješća o radu i Izvršenje proračuna za 2019. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe

3. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2019.godinu

4. Usvajanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Grada Pregrade za 2019. godinu

5. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2020.g.

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja,

7. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Pregrade u 2020.g.

8. Informacija o Izvješću o poduzetim aktivnostima i mjerama Grada Pregrade povodom epidemije COVID-19,

9. Informacija o donošenju Odluke o prestanku korištenja plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu,

10. Razno

Materijali za 24. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku OVDJE.