Sazvana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Grb Grada Pregrade

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20) predsjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade Tajana Broz sazvala je 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati putem videokonferencije dana 06.11.2020. g. ( petak) s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,

2. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada,

3. Razno.

Zbog trenutne epidemiološke situacije na području Grada Pregrade, 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade održat će se putem videokonferencije.

Materijali za sjednicu dostupni su na linku.